Анкета

Лекарите в София по-добри ли са от тези извън София?

Кои пациенти са освободени от потребителска такса?

Освободени от потребителска такса са:

- Деца до 18-годишна възраст;
- Бременни и родилки до 45 дни след раждането;
- Неработещи членове на семейството, регистрирани в бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение;
- Пострадали при отбраната на страната;
- Ветерани от войните, военноинвалиди;
- Задържани под стража или лишени от свобода;
- Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за социално подпомагане;
- Граждани без доходи, живеещи в домове за социални грижи;

- При ракови заболявания;
- При заболявания с тежка степен на намалена работоспособност – степен на инвалидност (след инфаркт, инсулт, при туберкулоза, диабет с усложнения, астма, вродени аномалии, множествена склероза, психични заболявания и др.);
- Медицински специалисти, както и завършилите медицински училища.

Из "Наръчник на пациента", изготвен от Омбудсмана на Република България

назад ...

Здравното осигуряване през 2013

Всяка година размера на здравно осигурителната вноска се определя със Закона за бюджета на НЗОК. Сумата която се отделя за здравни осигуровки, представлява процент от работната заплата на дадено лице. Определеният за здравни осигуровки процент за 2013 г. е 8% от заплатата на работещите лица. Здравноосигурителните вноски за 2013 г. се разпределят в съотношение 6:4 между работодателя и служителя, като работника или служителя плаща 3,2% от заплатата си за здравни осигуровки, а работодателят плаща останалите 4,8% за здравни осигуровки на своя служител.

прочети повече ...

Кой дължи здравноосигурителни вноски?

Размерът на здравната вноска през 2010 г. е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40.

Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора. Самоосигуряващите се лица плащат здравна вноска поне върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 г, който е 420 лв.

Максималният доход, върху който се плаща здравна вноска е 2000 лв. Самоосигуряващите се лица са длъжни да се осигуряват до 10-то число на следващия месец. Освен това извършват годишно изравняване на осигурителния си доход съгласно данните от данъчната декларация.

прочети повече ...

Търси в статии